Customer Relationship Management (CRM)

CRM + Intelligent data

CRMdata är utformat för att du snabbt och enkelt ska kunna hitta de bästa kunderna. I CRM-systemet finns uppdaterad information om över en miljon företag.

Varför välja oss?

Enkelt att använda

Det går fort att komma igång och är enkelt att hitta de mest intressanta kunderna.

Innehåller över en miljon företag

CRMdata innehåller data på över en miljon företag och informationen uppdateras dagligen.

Bygger på över 40 års erfarenhet av olika CRM och företagsdata

Vi har skapat ett CRM vi själva har önskat oss, men inte kunnat hitta på marknaden.

PPP-rating (Prime Prospect Potential)

CRMdata innehåller en unik prospect-rating så du enkelt kan hitta de mest sannolika köparna.

Över 300 unika branschkoder

För att du ska kunna hitta företag inom en specifik bransch innehåller CRMdata en egen branschklassificering med sökmöjligheter på över 300 olika branscher.

Avancerat tvilling-sök

Med en knapptryckning kan du hitta liknande företag som påminner om dina bästa kunder och prospects.

Integration med Fortnox

Med enkelhet kan du exportera dina ordrar direkt in till Fortnox för bokföring och fakturering.

Digital illustration av människor som står i ett nätverk av ljuspunkter. Bilden symboliserar CRM Customer relationship management, kundrelationshantering.

Vad menas med CRM?

CRM står för Customer Relationship Management, vilket på svenska kan översättas till kundrelationshantering. Det kan enklast beskrivas som en process för att hantera dialog och kommunikation med nuvarande och potentiella kunder. Målet med CRM är att göra bättre affärer, förbättra affärsrelationer, effektivisera olika processer samt öka lönsamheten genom att organisera och kategorisera data samt att bättre förstå kundernas behov.

I slutänden kan det hjälpa dig att få fler kunder och behålla de befintliga kunderna. Oftast används ett CRM-system till att automatisera säljprocessen på effektivt sätt.

Vad är ett CRM-system?

Ett CRM-system är en mjukvara som hjälper företag att hantera sina kundrelationer. Dessa system är utformade för att hantera, organisera och analysera kunddata för att underlätta effektiv kommunikation och interaktion med nya och befintliga kunder.

CRM-system är användbara för företag i alla storlekar och branscher eftersom de hjälper till att effektivisera försäljnings- och marknadsföringsprocesser, öka kundtillfredsställelse och bygga långsiktiga och lönsamma relationer med kunderna. Några av de vanligaste funktionerna i ett CRM-system:

Funktionalitet för att organisera kontaktinformation och andra relevanta uppgifter om kunderna.

Funktioner för att effektivisera försäljningsprocessen, genom att t.ex. kunna följa säljaktiviteter, hantera leads och identifiera nya affärsmöjligheter.

Funktionalitet för automatisering av marknadsföringskampanjer, e-postutskick och andra marknadsaktiviteter för att nå ut till kunderna på ett effektivt sätt.

Hantering av kundsupport som t ex olika typer av kundförfrågningar och supportärenden för att tillhandahålla en bättre kundupplevelse.

Olika analysfunktioner som ger nya insikter genom att analysera kunddata och försäljningsaktiviteter för att fatta mer insiktsfulla affärsbeslut.

Integrationer med externa system. Genom olika integrationer kan processer effektiviseras ytterligare. Det gäller t ex affärssystem och andra verktyg som bidrar till ökad automatisering i verksamheten.

Närbild på en kvinnas händer som håller i en digital jordglob med prickar av ljus som symboliserar analyserande av kunddata och hantering av kundrelationer.
Digital illustration över ett kundnätverk. Bilden symboliserar hur CRM-systemet kan hjälpa till att hitta och identifiera potentiella kunder för att sedan kunna konvertera dessa till nya kunder.

Hur kan ett CRM-system hjälpa mig att hitta nya kunder?

Ett CRM-system kan vara ovärderligt när det handlar om att hitta och identifiera potentiella kunder och sedan konvertera dessa till nya kunder. Genom att använda CRM kan du effektivt hantera leads, från deras första kontakt till konvertering till kund. Du kan registrera information om potentiella kunder och använda detta för att prioritera och följa upp aktiviteter på ett organiserat och strukturerat sätt.

Kan ett CRM-system hjälpa till med att hitta de bästa kunderna?

Många CRM-system kan hjälpa till att identifiera och fokusera på de bästa kunderna, vilket ofta kallas för kundsegmentering. Genom att använda smarta urvalskriterier kan man fokusera på kunder med bäst potential. Det kan gälla att använda parametrar som t. ex. bransch, storleksklass, tillväxt och lönsamhet.

Ett annat sätt ett CRM-system kan hjälpa till med detta är genom att använda data om kunder som samlats in i CRM-systemet baserat på t. ex. köphistorik och livscykelvärde. På så sätt kan du identifiera vilka kunder som genererar mest intäkter och är mest lönsamma för ditt företag och därefter söka fram liknande företag som påminner om dessa bolag. Genom att identifiera och fokusera på de bästa kunderna för ditt företag kommer bidra till ökad lönsamhet och långsiktig tillväxt.

Många CRM-system erbjuder funktioner för marknadsföringsautomatisering, vilket innebär att du kan automatisera e-postkampanjer, sociala medieinlägg och andra marknadsaktiviteter för att locka nya kunder och få dem intresserade. Genom att använda CRM kan du segmentera din kundbas baserat på olika kriterier såsom intressen och demografiska data. Detta gör att du kan skapa riktade kampanjer och kommunikation som är mer relevanta för specifika målgrupper, vilket ökar sannolikheten att intressera nya kunder.

Ett CRM-system kan ge dig möjlighet att analysera data om dina aktiviteter på befintliga och potentiella kunder. Det kan t ex gälla vilka kampanjer de har svarat på. Genom att analysera dessa data kan du få insikter om vilka marknadsförings- och försäljningsstrategier som fungerar bäst för att locka nya kunder. Många CRM-system kan också integreras med andra verktyg och plattformar som marknadsföringsautomatisering, sociala medier och webbplatser. Genom att integrera ditt CRM med dessa verktyg kan du samla in mer data om potentiella kunder och använda det för att effektivare hitta och skapa nya affärsmöjligheter.

Digital illustration på tabell och diagram. Bilden symboliserar kundsegmentering och urvalskriterier för att hitta kunder med bäst potential.

Varför behöver ditt företag ett CRM-system?

Ett CRM-system kan vara ovärderligt för de flesta företag av flera skäl:

Kundrelationer

Ger möjlighet att skapa bättre kundrelationer: Genom att samla och organisera kunddata på ett centralt ställe kan ett CRM-system hjälpa dig att förstå dina kunders behov och preferenser bättre. Detta möjliggör mer skräddarsydd kommunikation och service, vilket leder till starkare och mer långsiktiga relationer med kunderna.

Försäljningsprocess

Skapar en effektivare försäljningsprocess. Med ett CRM-system kan du hantera och analysera säljaktiviteter, identifiera nya affärsmöjligheter på ett strukturerat och systematiskt sätt. Det gör att du kan optimera din försäljningsprocess, öka kundunderlaget och öka intäkterna.

Service

Bättre kundtjänst och support som möjliggör för dig att leverera snabbare och mer personlig service till dina kunder, vilket ökar deras tillfredsställelse och lojalitet till ditt företag.

Varför är det viktigt med ett CRM-system?

Det är ett kraftfullt verktyg för att uppnå tillväxt och framgång på både kort och lång sikt. Ett CRM-system är viktigt av bl. a. följande skäl:

Ökad försäljning

Förbättrar förutsättningarna att öka försäljningen genom att identifiera nya kunder och affärsmöjligheter hos befintliga kunder. Detta hjälper till att optimera försäljningsprocessen, öka konverteringar och därigenom öka försäljningen för bolaget.

Marknadsföringskampanj

Med hjälp av data som samlats in i CRM-systemet kan företag skapa riktade marknadsföringskampanjer och kommunicera mer relevant information till kunderna. Detta leder till mer effektiv marknadsföring och högre avkastning på olika marknadsaktiviteter.

Optimering av affärstategier

Genom att analysera data i CRM-systemet kan man få insikter om kundbeteende, försäljningsresultat och effekter av marknadsaktiviteter. Dessa insikter kan användas för att fatta välgrundade affärsbeslut och optimera olika affärsstrategier.